În direct din biserică

Adrese utile

Episcopia Romano-Catolică Iaşi
radio vatican

Radio Vatican


Radio Maria
Radio Iasi AM
Sanctuarul Marian de la Cacica
Situl de stiri Catholica

Publicatii (Multimedia)

Parohiale

Diecezane

PATRONII PAROHIEI NOASTRE


Sfinţii apostoli Petru şi Paul, (29 iunie)

Sărbătoarea, mai exact spus, solemnitatea sfinţilor Petru şi Paul este una dintre cele mai solemne ale anului liturgic. Ea apare în calendarul sfinţilor chiar înainte de sărbătoarea Crăciunului şi, începând din secolul al IV-lea, era obiceiul de a se celebra trei sfinte Liturghii în această zi: prima în Bazilica „Sfântul Petru" în Vatican, a doua, în Bazilica „Sfântul Paul" din afara zidurilor Romei, şi a treia, în catacombele sfântului Sebastian, unde rămăşiţele pământeşti ale celor doi apostoli au trebuit să fie ascunse un anumit timp, pentru a le feri de profanare. Un ecou al celor trei slujbe din sărbătoarea sfinţilor apostoli este păstrat în faptul că, în afară de slujba zilei, există o slujbă şi în ajunul sărbătorii. După Preacurata Fecioară Maria, sfinţii apostoli Petru şi Paul, împreună cu sfântul Ioan Botezătorul, sunt sfinţii amintiţi în anul liturgic de cele mai multe ori şi cu cea mai mare solemnitate. În afară de solemnitatea de la 29 iunie, mai există o comemorare la 25 ianuarie, convertirea sfântului Paul, una la 22 februarie, Catedra sfântului Petru, şi una la 18 noiembrie, sfinţirea bazilicilor dedicate fiecăruia dintre ei.

Mult timp s-a considerat că 29 iunie ar fi fost ziua în care, în anul 67, ei şi-au mărturisit credinţa prin vărsarea sângelui: sfântul Petru pe Colina Vaticană, iar sfântul Paul în localitatea numită astăzi Tre Fontane. În realitate, chiar dacă faptul martiriului este de netăgăduit şi este de asemenea dovedit istoric că s-a petrecut la Roma, nu se pot stabili cu certitudine nici ziua nici chiar anul morţii celor doi apostoli. În timp ce pentru sfântul Paul mărturiile vechi sunt de acord asupra anului 67, pentru sfântul Petru părerile sunt diferite, şi cercetătorii par să prefere anul 64, an în care, după cum afirma chiar istoricul păgân Tacit, „o nespus de mare mulţime de creştini a murit în persecuţia ce a urmat după incendiul Romei".

Se pare că sărbătoarea sfinţilor Petru şi Paul ar fi fost fixată la data de 29 iunie pentru a înlocui sărbătoarea păgână care îi preamărea pe Romulus şi Remus, cei doi fondatori ai Cetăţii Eterne. Sfinţii Petru şi Paul, deşi nu sunt primii care au adus credinţa creştină în Roma, sunt de fapt „fondatorii" Romei creştine. Vechiul imn liturgic „Decora lux aeternitatis" - „Frumoasa lumină a eternităţii" îi numeşte „Romae parentes" - „Părinţi ai Romei", procreatori ai Romei; unul dintre imnurile noului breviar vorbeşte despre Roma care, „fundata tali sanguine" - „zidită cu un sânge atât de nobil" -, „celsum verticem devotionis extulit" - „a ridicat cea mai înaltă culme a dăruirii". Cuvântul şi sângele sunt forţele vii cu care sfinţii Petru şi Paul, uniţi cu Cristos, au plămădit şi plămădesc Roma creştină şi Biserica întreagă.


Rugăciune către Sfinţii Apostoli Petru şi Paul (29 iunie)

Apostoli slăviţi ai Domnului, voi aţi primit de la Mântuitorul misiunea de a fi stâlpi ai Bisericii creştine pe care a întemeiat-o.

Pe tine, sfinte Petru, Mântuitorul te-a ales ca piatră de temelie a sfintei Biserici, pentru credinţa ta nezdruncinată pe care a întărit-o cu harul său şi ţi-a dat misiunea de a întări în credinţă pe fraţii tăi.

Pe tine, sfinte Paul, Mântuitorul din vrăjmaş te-a făcut prieten, iar Duhul Sfânt te-a ales să dezvălui neamurilor păgâne comorile învăţăturii creştine.

Amândoi aţi lucrat cu însufleţire la răspândirea împărăţiei lui Cristos, stropind cu sângele propriu ogorul sufletelor, pe care l-aţi muncit cu atâta dăruire. Acum vă bucuraţi de vederea Mântuitorului în slava cerească. Priviţi spre Biserica lui Cristos, care se străduieşte să conducă la lumina evangheliei şi la izvoarele tămăduitoare ale harului popoarele derutate de atâtea învăţături greşite şi zbuciumate de atâtea experienţe triste.